Lớp 4,5 thi chuyên AMS

I. Chuyên đề

1. Chuyên đề cấu tạo số

2. Chuyên đề: Nguyên lý Dirichle

3. Chuyên đề các bài toán suy luận Logic thi chuyên cấp 2 AMS

4. Chuyên đề giải Toán suy luận Logic bằng phương pháp lập bảng

5. Chuyên đề thi cấp 2 AMS: CÁC BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT, CHIA CÓ DƯ

6. Chuyên đề thi chuyên cấp 2 AMS: Số chẵn, lẻ, chữ số tận cùng

7. Chuyên đề thi AMS: Giải toán logic bằng phương pháp lựa chọn tình huống

8. Chuyên đề thi AMS 2: Thành lập số, tìm số thỏa mãn tính chất chia hết

9. Chuyên đề thi AMS: Dùng dấu hiệu chia hết để điền vào chữ số chưa biết

 

II. Đề thi

1. Một số đề thi chuyển cấp vào lớp 6 – Hà nội

2. Đề thi và đáp án vào lớp 6 AMS 2011

3. Đề thi vào chuyên AMS năm 1999-2000

4. [Đề thi thử AMS 2012-2013] Đề số 1

5. [Đề thi thử vào chuyên AMS cấp 2(2012-2013)] Đề số 2

6. [Đề thi thử vào chuyên AMS cấp 2(2012-2013)] Đề số 3

 

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: