Đặt mục tiêu trong học tập

ChuTieuThichHocToan: Trong việc học Toán nói riêng cũng như việc học hay làm bất cứ việc gì nói chung, mỗi chúng ta cần có những mục tiêu.  Nếu không có mục tiêu có thể ví như chúng ta đang leo lên 1 cái thang, mà không biết cái thang đó bắc đến đâu để rồi ngã xuống đau đớn…Mục tiêu cũng phải rõ ràng, cụ thể và có khả năng thực hiện được. Các cháu học sinh có thể tìm hiểu về cách đặt mục tiêu theo nguyên tắc SMART (các cháu search Google nhé).

Ở bài này, ChuTieuThichHocToan sưu tầm và chia sẻ về cách đặt mục tiêu và tạo động lực từ mục tiêu đặt ra. Chúc các cháu có được mục tiêu trong học tập và đạt được mục tiêu đó.

Nào, hãy viết ra giấy mục tiêu của mình. Hãy comment mục tiêu của mình dưới bài viết này…

Lời khuyên 1: Đặt ra các mục tiêu ngắn hạn cho bản thân.

Tất nhiên mục tiêu chính của bạn là nâng cao trình độ Tiếng Anh một cách tốt nhất có thể được rồi. Mục tiêu này là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và chỉ đạo quá trình học tập của bạn. Nhưng việc này không thể một sớm một chiều là đạt được. Trong suốt thời gian đó, sẽ có những lúc bạn có thể cảm thấy rơi vào tuyệt vọng và không muốn cố gắng nữa chỉ vì không cảm thấy mình có chút gì tiến bộ. Bởi vậy, những mục tiêu nhỏ trong từng giai đoạn sẽ giúp bạn có thêm động lực vì bạn nhìn thấy thành quả những cố gắng của mình. Mỗi thành quả dù là rất nhỏ thì nó vẫn có ý nghĩa. Với bất kỳ vấn đề gì có thể làm bạn đau đầu hãy đề ra mục tiêu là phải giải quyết nó. Ví dụ: bạn đặt mục tiêu nâng cao vốn từ vựng. Vậy thì mỗi ngày bạn phải học thuộc bao nhiêu từ mới, làm bao nhiêu bài tập từ vựng hoặc đọc mấy bài đọc hiểu. Tất cả những cái đó cần rất cụ thể và chi tiết. Thời gian dài hay ngắn còn tùy vào khả năng thực hiện. Nhưng tốt hơn là không nên quá 60 ngày. (more…)