Đề thi thử chuyên tổng hợp Toán điều kiện (đợt 1)

ChuTieuThichHocToan sưu tầm và xin giới thiệu với các cháu học sinh đề thi thử vào lớp 10 chuyên KHTN môn Toán điều kiện:

Các cháu học sinh có thể giải bài và gửi ChuTieu chấm, nhận xét nếu có nhu cầu. (Click vao hình để xem rõ hơn)

De thi thu Toan DHKHTN vong 1