ĐỀ THI THỬ CHUYÊN CẤP 2 HÀ NỘI AMSTERDAM 2015 – ĐỀ SỐ 2

ChuTieuThichHocToan tiếp tục post đề thi thử chuyên Ams cấp 2 năm 2015 – đề số 2 để phụ huynh học sinh tham khảo.

Đáp án đề số 2 ChuTieu sẽ post sau khi post đề thi này 3 ngày. (more…)

Đề thi thử vào chuyên cấp 2 Hà nội Amsterdam năm 2014

ChuTieuThichHocToan: Tiếp nối các bài viết chuyên đề và đề thi thử vào chuyên cấp 2 Hà nội – Ams năm 2013. Năm nay, chú tiểu tiếp tục chia sẻ các đề thi thử, các dạng bài mới lạ, các bài toán mà các cháu hay gặp lỗi khi đi thi.

Hi vọng rằng, qua sự chia sẻ này, các cháu làm đề và tìm ra những phần còn yếu để bổ sung, rút ra kinh nghiệm cho bản thân và xa hơn là yêu thích môn toán và thi đỗ vào trường cấp 2 tốt nhất. (more…)