Chuyên đề các bài toán suy luận Logic thi chuyên cấp 2 AMS

CÁC BÀI TOÁN SUY LUẬN LOGIC THI VÀO CHUYÊN AMS

ChuTieuThichHocToan: Thời gian này, các cháu học sinh lớp 5 đang luyện thi vào AMS, giai đoạn khốc liệt và quyết định. Thấy các cháu có vẻ yếu phần toán suy luận Logic nên ChuTieu có sưu tầm 1 số bài thi trong các năm trước để giải và phân tích, phát triển bài toán. Hi vọng rằng qua lời giải, cách phân tích và phát triển, mở rộng, cũng như bài trình bày lời giải mẫu, sẽ giúp các cháu nắm vững và tự tin hơn khi gặp dạng toán này.

Chuyên đề này là sự tiếp nối của chuyên đề Nguyên lý Dirichle. Thời gian tới, chú sẽ soạn tiếp các chuyên đề dưới đây, mong rằng chú tiểu sẽ nhận được sự quan tâm của các cháu. Đó chính là món quà vô giá cho sự tâm huyết và niềm đam mê của ChuTieu. Các cháu cố gắng lên. Nhất định các cháu sẽ làm được!!!

–         Chuyên đề Dirichle (OK)

–         Chuyên đề các bài toán suy luận Logic (OK)

–         Chuyên đề giải toán suy luận Logic bằng biểu đồ Ven (đón đọc)

–         Chuyên đề giải toán suy luận Logic bằng PP lập bảng (đón đọc)

–         Chuyên đề giải toán suy luận Logic bằng phương pháp lựa chọn tình huống (đón đọc) (more…)