Mỗi ngày 1 bài toán – bài số 2

Bài #002
Trong 1 tháng nào đó có 5 ngày thứ 3. Biết ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của tháng đó không phải là thứ 3. Hỏi ngày cuối cùng của tháng đó là thứ mấy? (more…)

Mỗi ngày 1 bài toán – bài số 1

Số a = 1234567891011121314…được viết bằng các số tự nhiên liên tiếp và các số tự nhiên đó được tô màu như sau:
Số 1 màu đỏ, số 2 màu vàng, số 3 màu xanh, số 4 màu tím, số 5 màu đỏ, số 6 màu vàng, số 7 màu xanh, số 8 màu tím, số 9 màu đỏ, số 10 màu vàng, số 11 màu xanh, số 12 màu tím…Và cứ tiếp tục lặp lại như vậy. Em hãy xem chữ số thứ 2017 của số a được tô màu gì?