Mỗi ngày 1 bài toán – bài số 1

Số a = 1234567891011121314…được viết bằng các số tự nhiên liên tiếp và các số tự nhiên đó được tô màu như sau:
Số 1 màu đỏ, số 2 màu vàng, số 3 màu xanh, số 4 màu tím, số 5 màu đỏ, số 6 màu vàng, số 7 màu xanh, số 8 màu tím, số 9 màu đỏ, số 10 màu vàng, số 11 màu xanh, số 12 màu tím…Và cứ tiếp tục lặp lại như vậy. Em hãy xem chữ số thứ 2017 của số a được tô màu gì?

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: