Khai thác bài toán có nhiều hướng giải

Mở đầu: Trong quá trình dạy học cho học sinh khá giỏi lớp 4, 5 tôi có gặp bài toán dưới đây. Với nhiều lần dạy các học sinh khác nhau, bản thân tôi cũng như các em học sinh đã tìm tòi và tiếp cận bài toán với nhiều hướng giải khác nhau. Bài viết này xin chia sẻ về bài toán đó nói riêng cũng như chia sẻ một cách học nói chung – học chủ động và tìm tòi.

Bài toán 1: Với các số tự nhiên có 2 chữ số như 41, 32 có tính chất chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị. Hỏi có bao nhiêu số có tính chất như vậy?

Phân tích: Tiếp cận tự nhiên nhất và phù hợp nhất với học sinh tiểu học có lẽ là liệt kê các khả năng. Chúng ta có thể lần lượt xét các khả năng của chữ số hàng chục, sau đó ứng với mỗi chữ số hàng chục, ta lại xét các khả năng của chữ số hàng đơn vị.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: