MỘT GIỜ DẠY VỀ BÀI TOÁN DÃY SỐ

MỘT GIỜ DẠY VỀ BÀI TOÁN DÃY SỐ

                                                    Thầy giáo: Trần Hữu Hiếu

Mở đầu: Khi dạy học sinh lớp 4, 5 một bài toán quen thuộc về tính số số hạng của dãy số cách đều như sau:

Tìm số số hạng của dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, …, 97

Đây là bài toán rất cơ bản khi học sinh học về bài toán tìm số số hạng của dãy số cách đều. Kiến thức về cách tính số số hạng của dãy số cách đều là cần thiết để đọc hiểu bài viết này.

Bài viết này đề cập đến việc mở rộng bài toán trên, sáng tạo ra bài toán mới để học sinh tư duy và tìm tòi. Việc làm này giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức được học, tìm tòi để đưa bài toán khó về bài toán cơ bản. Qua đó học sinh thấy được thú vị của việc học, việc học đi đôi với tìm tòi, sáng tạo chứ không chỉ đơn thuần là áp dụng công thức. (more…)

Advertisements