Chuyên đề Cấu Tạo Số lớp 5

Trong chuyên đề Cấu tạo số, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số bài toán liên quan đến cấu tạo của số tự nhiên, các thành phần cấu tạo nên số tự nhiên, các mối liên hệ giữa các thành phần đó.

Để học tốt chuyên đề này, học sinh cần nắm vững các khái niệm cơ bản về cấu tạo số tự nhiên, các phương pháp tách số tự nhiên thành tổng các thành phần (các lớp, các hàng), các kiến thức liên quan đến việc rút gọn, giản ước biểu thức.

Xem và tải tài liệu tại đây:

TOÁN NÂNG CAO LỚP 5 – CHUYÊN ĐỀ CẤU TẠO SỐ

 

Leave a comment

1 Comment

 1. Kim Anh Yahoo

   /  October 17, 2015

  Cám ơn em nhiều

  Ngày 17-10-2015, vào lúc 07:26, “Chú Tiểu Thích Học Toán – Lan tỏa đam mê” viết:

  > >

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: