ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ CHUYÊN CẤP 2 HÀ NỘI AMSTERDAM 2015 – ĐỀ SỐ 2

ChuTieuThichHocToan post đáp án đề thi thử trường chuyên cấp 2 Hà Nội Amsterdam – đề thi số 2.

Đây là đề thi khá cơ bản, không có nhiều bài khó và lạ. Tuy nhiên để giải quyết hết đề thi này trong 45 phút, đòi hỏi kiến thức khá vững và kỹ năng làm bài tốt.

Đáp án đề thi thử số 2 phần trắc nghiệm dapandethithu2.2

Phụ huynh học sinh có thể xem đề thi tại đây:

Đề thi thử cấp 2 Hà nội Ams đề số 1

Đề thi thử chuyên cấp 2 Hà Nội Ams năm 2013 – 2014

Đề thi thử chuyên cấp 2 Hà Nội Ams năm 2012 – 2013

Các chuyên đề luyện thi chuyên cấp 2 Hà Nội Ams

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: