Một số bài toán tư duy bằng tiếng Anh – Lớp 4

ChuTieuThichHocToan xin giới thiệu một số bài toán tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học.

Dưới đây là các bài toán dành cho học sinh lớp 4.

Các bài toán rất đa dạng, từ dễ đến khó, đòi hỏi tư duy và sáng tạo. Hi vọng rằng các bài toán này sẽ giúp ích cho học sinh làm quen với Toán tiếng Anh cũng như rèn luyện và phát triển tư duy Toán học.

toantienganh_bai2

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: