Đề kiểm tra lớp Toán Tiếng Anh APMOPS tháng 9 – 2014

APMOPS (Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools) là kỳ thi Toán do Học Viện Hwa Chong (Singapore) tổ chức hằng năm, dành cho học sinh THCS (lớp 6,7) đến từ 13 Quốc Gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là một sân chơi quốc tế uy tín, là cuộc thi lớn giữa các quốc gia trong khu vực, nhằm giúp các học sinh có cơ hội giao lưu học hỏi và nâng cao kiến thức về toán học.

Để tạo điều kiện ôn luyện cho các học sinh tham dự kỳ thi APMOPS nằm 2015, Chú Tiểu sẽ post các đề thi kiểm tra tháng để các học sinh tham khảo.

Dưới đây là đề thi kiểm tra tháng 9.

[MathSPACE-PreAPMOPS] [MOCK TEST] Test 1

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: