Đề thi chuyên Ngoại Ngữ 2014 – Môn Toán điều kiện

Chú Tiểu xin giới thiệu đề thi chuyên ngoại ngữ 2014- môn Toán điều kiện. Theo ý kiến của chú Tiểu, đây là đề không khó nhưng đủ dài để làm trong 120 phút.

De thi chuyen ngu 2014

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: