Toán lưng trâu

Chợt thấy nắng vàng trưa tháng sáu
Nhớ ngày trốn mẹ đi thả trâu
Diều bay cao vút, trâu gặm cỏ
Bài toán lưng trâu, mải xoa đầu…

Bài thơ viết trong đợt nắng nóng, tác giả chợt nghĩ lại tuổi thơ của mình.
Trốn mẹ đi thả trâu cùng bạn giữa trưa nắng, diều thả bay cao, trên lưng trâu là bài toán khó, mải xoa đầu để diều bay cao, cao như ước mơ vươn xa vươn cao của tác giả…

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: