Đề thi thử Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS Mock Test 3

Do bận công tác nên chú Tiểu không tổ chức thi thử APMOPS miễn phí cho các cháu lần thứ 3 được.

Chú Tiểu post đề thi thử Mock Test số 3, các cháu có thể download về làm và comment phía dưới đáp án, chú Tiểu sẽ chấm và báo điểm cho các cháu.

Còn 10 ngày nữa là thi rồi. Chú chúc các cháu đạt kết quả thật cao trong kỳ thi sắp tới.

Đề thi thử Toán Châu Á Thái Bình Dương 2014 – Đề số 3

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: