Đề thi Học sinh giỏi lớp 9 Tỉnh Phú Thọ năm 2013-2014

Kỳ thi HSG cuối cấp 2 cũng như kỳ thi vào trường chuyên cấp 3 đang đến gần. Chú Tiểu Thích Học Toán sẽ sưu tầm các đề thi hay, phân tích lời giải một số bài toán hay, đặc sắc trong các kỳ thi đó để giới thiệu đến các học sinh.

Ngoài ra, với các bài khác, học sinh cần giải đáp, hãy liên hệ với Chú Tiểu qua email: chutieuthichhoctoan@gmail.com.

Sưu tầm bởi Chú Tiểu Thích Học Toán

Sưu tầm bởi Chú Tiểu Thích Học Toán

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: