Đề thi thử vào chuyên cấp 2 Hà nội Amsterdam năm 2014 – Đề số 2

Tiếp nối các bài viết chuyên đề và đề thi thử vào chuyên cấp 2 Hà nội – Ams năm 2013. Năm nay, chú tiểu tiếp tục chia sẻ các đề thi thử, các dạng bài mới lạ, các bài toán mà các cháu hay gặp lỗi khi đi thi. Hi vọng rằng, qua sự chia sẻ này, các cháu làm đề và tìm ra những phần còn yếu để bổ sung, rút ra kinh nghiệm cho bản thân và xa hơn là yêu thích môn toán và thi đỗ vào trường cấp 2 tốt nhất.

Download đề số 2: De thi thu so 2

Advertisements
Leave a comment

1 Comment

  1. mehieu

     /  January 16, 2014

    sao chu tieu chua post dap an de thi thu so 1 de cac chau tham khao a ?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: