Chuyên đề thi AMS 2: Thành lập số, tìm số thỏa mãn tính chất chia hết

ChuTieuThichHocToan soạn 1 số bài tập, các cháu nào thi AMS có thể giải thử để luyện tập thêm nhé….

Dạng 1: Tìm số thỏa mãn tính chất về tổng, tích các chữ số

Bài 1: Tìm số bé nhất có tổng các chữ số là 25

Bài 2: Tìm số bé nhất có các chữ số khác nhau và có tổng các chữ số là 25

Bài 3: Tìm số bé nhất có các chữ số khác nhau và có tổng các chữ số là 13

Bài 4: Tìm số bé nhất có tổng các chữ số là 38

Bài 5: Tìm số lớn nhất có tổng các chữ số là 13 và các chữ số khác nhau.

Bài 6: Tìm số lớn nhất có tổng các chữ số là 17 và các chữ số khác nhau.

Bài 6.1: Tìm số lớn nhất có tổng các chữ số là 20 và các chữ số khác nhau.

Bài 7: Tìm số bé nhất có 5 chữ số có tổng các chữ số là 15

Bài 7.1: Tìm số bé nhất có 5 chữ số có tổng các chữ số là 20

Bài 7.2: Tìm số bé nhất có 5 chữ số có tổng các chữ số là 28

Bài 7.3: Tìm số bé nhất có 5 chữ số có tổng các chữ số là 30

Bài 8: Tìm số bé nhất có 5 chữ số có tổng các chữ số là 10

Bài 8.1: Tìm số bé nhất có 5 chữ số có tổng các chữ số là 10 và khác nhau.

Bài 8.2: Tìm số bé nhất có 5 chữ số có tổng các chữ số là 12 và khác nhau.

Bài 8.3: Tìm số bé nhất có 5 chữ số có tổng các chữ số là 18 và khác nhau.

Bài 8.4: Tìm số bé nhất có 5 chữ số có tổng các chữ số là 27 và khác nhau.

Bài 9: Tìm số bé nhất có 4 chữ số khác nhau và có tổng các chữ số là 13

Bài 10: Tìm số lớn nhất có các chữ số khác nhau và có tổng các chữ số là 28

Bài 11: Tìm số lớn nhất có tích các chữ số là 20 và các chữ số khác nhau

Bài 12: Tìm số lớn nhất có tích các chữ số là 105 và các chữ số khác nhau

Bài 13: Tìm số bé nhất có tích các chữ số là 20

Bài 14: Tìm số bé nhất có tích các chữ số là 80

Dạng 2: Tìm số thỏa mãn tính chất chia hết

Bài 1: Cho số A gồm 2013 số 5. Thêm vào A ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 45

Bài 1.1: Cho số A gồm 2013 số 9. Thêm vào A ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 45.

Bài 1.2: Cho số A gồm 2013 số 9. Thêm vào A ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 90.

Bài 1.3: Cho số A gồm 2013 số 9. Thêm vào A ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 90.

Bài 2: Cho số A gồm 2013 số 7. Thêm vào A ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 63.

Bài 2.1: Cho số A gồm 2013 số 7. Bớt  A ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 63.

Bài 3: Cho số A gồm 2013 số 3. Thêm vào A ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 12

Bài 4: Cho số A gồm 2013 số 4. Thêm vào A ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 36.

Bài 4.1: Cho số A gồm 2013 số 4. Bớt đi A ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 36

Bài 5: Cho số A gồm 2013 số 2. Thêm vào A ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 9

Bài 5.1: Cho số A gồm 2013 số 2. Thêm vào A ít nhất bao số 2 để được số chia hết cho 9 và cũng gồm toàn số 2.

Bài 5.2: Cho số A gồm 2012 số 3. Thêm vào A ít nhất bao số 3 để được số chia hết cho 9 và cũng gồm toàn số 3.

Advertisements
Leave a comment

2 Comments

  1. Chị ơi cho em hỏi bài này giải thế nào ạ: Cần ít nhất bao nhiêu chữ số 8 để tạo thành các số có tổng bằng 1000?
    Có nguyên tắc chung cho bài tập dạng này không hả chị?
    Em cảm ơn chị rất nhiều ạ!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: