Tự vấn lúc nửa đêm

Phàm trần hai chữ  Có và Không
Được mất hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì không.

 

thu phap