Đề thi thử chuyên tổng hợp Toán điều kiện (đợt 1)

ChuTieuThichHocToan sưu tầm và xin giới thiệu với các cháu học sinh đề thi thử vào lớp 10 chuyên KHTN môn Toán điều kiện:

Các cháu học sinh có thể giải bài và gửi ChuTieu chấm, nhận xét nếu có nhu cầu. (Click vao hình để xem rõ hơn)

De thi thu Toan DHKHTN vong 1

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: