Câu chuyện Toán Học

ChuTieuThichHocToan tìm mua bộ sách “Câu chuyện Toán học” mãi mà không có. Hình như  đã ngừng tái bản bộ sách này.

Đành tìm trên mạng và lưu trữ lại vậy. Bạn nào biết nơi bán, vui lòng cho chutieu biết với nha.

Các câu chuyện toán học – Tập 3: Khẳng định trong phủ định

ChuTieuThichHocToan sưu tầm từ  slideshare.com

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: